Vanliga frågor

Här nedan har vi samlat frågor och svar som vi ofta får från våra kunder. Läs gärna igenom dem innan ni kontaktar oss med generella frågor kring fiberanslutning. Om ni inte hittar er fråga så får ni gärna kontakta oss info@jamtfiber.se.

Vad är en CPE?

CPE är den utrustning som avslutar den fysiska fiberanslutningen i varje lägenhet/fastighet. I andra änden på fibern finns operatörens switch, där varje kund har en egen ”port” som är programmerad att leverera ut de tjänster som kunden abonnerar på.

I CPE:n omvandlas ljussignalerna till elektriska signaler. De elektriska signalerna kopplas sedan, via en nätverkskabel, vidare till exempelvis en gateway eller trådlös router.

 

CPE

Var placeras CPE:n?

För att undvika onödig håltagning på yttervägg strävar våra installatörer i första hand efter att använda sig av redan befintliga rör i fastigheten för att komma in till vardagsrummet. Det kan vara rör för t.ex. tele eller TV som blir aktuella.

I många fall är rören för TV-kabeln för trånga för att få plats med en fiberkabel. Koaxkabeln som redan finns i röret tar helt enkelt för mycket plats. Det betyder att det ofta blir teleröret som används, vilket innebär att fiberkabeln kommer in i rummet där telejacket sitter.

För att göra en installation driftsäker och underhållsfri vill man ha en så kort fiberdragning som möjligt i själva rummet. En av anledningarna till detta är skaderisken på fiberkabeln vid renoveringsarbeten, tapetsering osv. En fiberkabel är väldigt ömtålig och går inte att laga utan måste ersättas med en ny om den skadats. Att byta ut en skadad fiber och blåsa in en ny är ganska kostsamt eftersom den alltid byts ut hela vägen från närmsta anslutningspunkt, som ibland kan vara placerad flera hundra meter från fastigheten. En skadad fiber repareras aldrig genom skarvning.

I de fall där skadan är orsakad av kund, måste också denne stå för reparationskostnaden.

För att eliminera risken att detta uppstår, monterar vi företrädesvis CPE:n i anslutning till intaget i rummet, och i många förekommande fall, nära telejacket.

Mini-ODF

 

Bör inte CPE:n sitta placerad vid TV:n?

Det är en vanlig fråga och ett ganska vanligt önskemål att få CPE:n placerad i anslutning till Tv:n. Det som först och främst bör lyftas fram är att CPE:n egentligen inte är det nya ”TV-uttaget” utan ert nya bredbandsuttag.

I de fall där CPE:n hamnar en bit från TV:n finns det två varianter att koppla ihop sin utrustning:

  • en vanlig nätverkskabel i lämplig längd införskaffas och dras mellan CPE och den plats man valt att ställa/montera routern, t.ex vid TV:n. Digitalboxen kopplas in mot routern via en nätverkskabel och slutligen en HDMI-kabel (medföljer) mellan box och TV.
  • montera routern i anslutning till CPE:n och anslut med medföljande nätverkskabel. Digitalboxen kopplas in mot router, antingen via en nätverkskabel i lämplig längd eller via en separat inköpt utrustning för trådlös överföring av TV-signalen. Slutligen kopplas en HDMI-kabel mellan box och TV.

I den gateway/router som medföljer finns även inbyggt wifi, som gör att man kan ansluta sin smartphone, surfplatta eller dator trådlöst för internetåtkomst.

Den avgörande fördelen med att bygga sitt hemmanätverk på något av dessa sätt istället för en längre fiberdragning i rummet är att det kablage som eventuellt kan behöva bytas ut med tiden består av vanliga standardkablar och kostar en bråkdel av den servicekostnad som uppstår vid ett eventuellt fiberbyte. Dessutom kan man lätt byta ut sina nätverkskablar själv.

Teliautrustning